Мэдээ

Сэлэнгэ сумын 75 ортой шинэ цэцэрлэг ашиглалтад орлоо

Сэлэнгэ сумын 75 ортой шинэ цэцэрлэг ашиглалтад орж, бяцхан эздээ хүлээн авч байна. Орон нутгийн төсвийн 792.6 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 2019 онд баригдаж эхэлсэн тус цэцэрлэгийн гүйцэтгэгчээр "Манхан уст" ХХК ажиллаж, гэрээт хугацаанаасаа өмнө хүлээлгэн өглөө. "Хөгжлийн хөтөч" үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1 заалт болон хэрэгжиж байгаа тус цэцэрлэг нь сүүлийн 4 жилд манай аймагт ашиглалтад орж байгаа 5 дахь цэцэрлэг юм.

Булган 80-н жил