Мэдээ

БУЛГАН АЙМГИЙН ОНЦГОЙ КОМИСС

Өдөр бүр 18.00 цагт Аймгийн Засаг дарга бөгөөд Онцгой комиссийн дарга, Эрүүл мэндийн газрын дарга, Цагдаагийн газрын дарга, Онцгой байдлын газрын дарга шуурхай мэдээлэл хийж шууд дамжуулна.

Булган 80-н жил