Мэдээ

Шилдэг санхүүгийн албыг шалгарууллаа.

"Зөв бүртгэл" дэд хөтөлбөрийн 2018 оны хэрэгжилтийг дүгнэж, шилдэг санхүүгийн албадыг шалгаруулж Аймгийн Засаг даргын 2019 оны А/336 тоот захирамжаар өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулав. 2018 оны төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагаагаараа тэргүүн байранд Дашинчилэн сумын санхүүгийн алба, дэд байранд Хишиг-Өндөр сумын санхүүгийн алба, гуравдугаар байранд Баян-Агт сумын санхүүгийн алба тус тус шалгарсан байна. 

Булган 80-н жил