Мэдээ

Закамень аймгийн төлөөлөгчид манай аймагт

ОХУ-ын Буриад улсын Закамень аймгийн Боловсролын салбарын төлөөлөгчид манай аймагт ажиллаж байна. Тус аймгийн Боловсролын газрын дарга, Төв номын сангийн захирал, ахмад багш нарын төлөөлөл Боловсрол соёлын салбарын ажилтай танилцаж, уламжлалт харилцааг сэргээх, эрчимжүүлэх чиглэлээр манай аймагт ирлээ. Закамень аймгийн төлөөлөгчид манай аймагтай үндэсний бичиг, спорт, урлагийн чиглэлээр хамтын ажиллагаа тогтоох хүсэлтээ илэрхийллээ.

Булган 80-н жил