Мэдээ

"UNFRIEND" хөдөлгөөн Булган аймагт

Өсвөр насны хүүхдүүдийг цахим гэмт хэрэг, зөрчил, эрсдэлт хүчин зүйлсээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах тэдний цахим орчин дахь зүй зохистой хэрэглээг бий болгох зорилготой "UNFRIEND" хөдөлгөөн Булган аймагт явагдаж байна. "UNFRIEND" хөдөлгөөний хүрээнд багш нар болон төрийн албан хаагчдыг хамруулсан цахим гэмт хэрэг зөрчлийн талаар сургалтыг зохион байгууллаа.

Булган 80-н жил