Мэдээ

Ардын Хатанбаатар С.Магсаржавын мэндэлсний 140 жилийн ойг тэмдэглэнэ.

Цэргийн яамны анхны сайд Ардын Хатанбаатар С.Магсаржавын мэндэлсний 140 жилийн ойг тэмдэглэх удирдамж, хөтөлбөр.

Булган 80-н жил