Мэдээ

Япон улсын нүдний нарийн мэргэжлийн эмч нар манай аймагт ажиллана

“Азийн эмч нарын холбоо”-ны гишүүн Япон улсын нүдний нарийн мэргэжлийн эмч нар 2015 онд Булган сумын 1-р бүрэн дунд сургууль “Эрдмийн өргөө цогцолбор” сургуулиудын 1 дүгээр ангид элсэн орох хүүхдүүдийн харааны гажгийг шалгаж, нарийн мэргэжлийн үзлэг зохион байгуулсан. Энэ удаа тухайн үед үзлэгт хамрагдсан хүүхдүүд болон 2018 онд шинээр 1 дүгээр ангид элсэн орох хүүхдүүдийн харааны гажгийг илрүүлэх үзлэгийг зохион байгуулна. ҮЗЛЭГ : 8 ДУГААР САРЫН 29-НЫ ӨДӨР 09:00-13:00 ЦАГТ “ЭӨЦ” СУРГУУЛЬ, 14:00-18:00 ЦАГТ 1- Р БҮРЭН ДУНД СУРГУУЛЬ ДЭЭР БОЛОХ ТУЛ ЭЦЭГ, ЭХ , АНГИ ДААСАН БАГШ НАР ТОВЛОСОН ХУГАЦААНД НЬ ХҮҮХДҮҮДЭЭ БҮРЭН ХАМРУУЛНА УУ...

Булган 80-н жил