Мэдээ

Австрали улсад суралцах тэтгэлэгт хөтөлбөр

Тэтгэлэгт хөтөлбөрийн болзол, шаардлага хангасан хүмүүс бичиг, баримтаа бүрдүүлж, http://oasis.dfat.gov.au цахим хуудсаар орж өргөдөл гаргана. Интернэт ашиглах боломжгүй өргөдөл гаргагчид Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн газартай холбогдоно уу?

Булган 80-н жил