Мэдээ

   Мал тооллогын урьдчилсан дүн гарлаа

Мал тооллогын урьдчилсан дүнгээр 2017 оны жилийн эцэст мал сүргийн нийт дүн 3361.2 мянган толгой мал тоологдож,  өмнөх оноос 3.6 хувиар буюу 124.4 мянгаар буурчээ. Тэмээн сүргийн тоо өмнөх оноос 4.3 хувь буюу 56 толгойгоор өссөн бол адуун сүргийн тоо толгой өмнөх оноос  2.5 хувиар, үхэр 0.4 хувиар, хонь 1.8 хувь буюу 33.6  мянгаар, ямаа 1.4 хувь буюу 14.9 мянган   толгойгоор тус тус буурсан байна.

2017 оны жилийн эцсийн мал тооллогын урьдчилсан дүн

 

Сумын нэр

Бугд

Тэмээ

Адуу

Үхэр

Хонь

Ямаа

1

Булган

63147

0

5435

8762

29800

19150

2

Баян-Агт

295555

18

18249

21579

158332

97377

3

Баяннуур

111182

302

6471

8591

57210

38608

4

Бугат

110766

3

9976

18274

50157

32356

5

Бүрэгхангай

269423

134

18158

20211

141934

88986

6

Гурванбулаг

320883

159

20721

12341

180072

107590

7

Дашинчилэн

226014

182

14104

12189

129661

69878

8

Могод

310018

47

28960

19845

192237

68929

9

Орхон

316523

106

28138

27662

152445

108172

10

Рашаант

189145

296

13354

9044

102898

63553

11

Сайхан

352226

88

38440

19731

217235

76732

12

Сэлэнгэ

90960

0

7895

19645

38170

25250

13

Тэшиг

82404

0

7362

20594

31306

23142

14

Хангал

91166

2

6237

18577

35587

30763

15

Хишиг-Өндөр

239485

0

20957

16185

128236

74107

16

Хутаг-Өндөр

292344

24

17506

30661

148930

95223

 

Дүн

3361241

1361

261963

283891

1794210

1019816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Булган 80-н жил