Мэдээ

Хууль зүйн туслалцааны төв 59439 иргэнд зөвлөгөө мэдээллийг өгч ажилласан байна

 • .

 • 2020-04-29

 • 29

Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцааны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын харьяанд төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий төрийн байгууллага болох Хууль зүйн туслалцааны төв нь одоогийн байдлаар Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А-133/437 тоот тушаалаар нийслэлийн 8 дүүрэг, 21 аймаг болон хүн ам ихтэй зарим сумыг хамруулан нийт 31 салбартай, 72 албан хаагчтайгаар ажиллаж байна.

Хууль зүйн туслалцааны төвийн нийт улсын өмгөөлөгчид нь 2014-2019 оны байдлаар нийт 16876 эрүүгийн хэргийн 18353 төлбөрийн чадваргүй холбогдогчид үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа буюу өмгөөллийн үйлчилгээг үзүүлж, 59439 иргэнд хууль зүйн бүх шатны зөвлөгөө мэдээллийг өгч ажилласан байна. 2014 онд ТЧЯҮХЗТТ хууль мөрдөгдөж эхэлснээс 2019 оны 10 дугаар сарыг хүртэл хууль зүйн туслалцаа буюу өмгөөллийн үйлчилгээ хүссэн иргэд өөрийн оршин байгаа газрын харьяа аймаг, дүүрэг, хороо, багийн Хөдөлмөр халамжийн, үйлчилгээний ажилтнаас амьжиргааны түвшний тодорхойлолтоо явж авч ирдэг байсныг хөнгөвчлөх үүднээс Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газартай хамтран Хууль зүйн туслалцааны төвийн ажлын албанаас шууд харах боломжийг бий болгоод одоо хэвийн ажиллаж иргэдэд хүндрэл чирэгдэлгүй болоод байна.

Зөвхөн 2019 онд 14975 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөөг үнэ төлбөргүй өгсөн байна. Энэ үзүүлэлтийг өмнөх он буюу 2017, 2018 оны зөвлөгөө өгсөн тоон мэдээлэлтэй харьцуулвал 2017 оныхоос 2 дахин өссөн, 2018 оныхоос 3000 гаруй иргэдээр өссөн байгаа нь харагдаж байна. Энэ нь иргэд олон нийт Хууль зүйн туслалцааны төвийн талаарх мэдлэг тодорхой хувиар өсөн нэмэгдэж байгаагийн илрэл гэж ойлгож болох юм. Нийслэл болон орон нутаг дахь салбарууд нь тухайн харьяаныхаа ЗДТГ-уудад байрлан үйл ажиллагаагаа явуулдаг.

Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2019 оны үйл ажиллагааны тоон мэдээллээс харахад нийт улсын өмгөөлөгчдийн хууль зүйн туслалцаа буюу өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлж шүүхээр болон шүүхийн өмнөх шатанд шийдвэрлүүлсэн хэргийн 117 хэрэг нь хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах шатанд, 6 хэрэг нь шүүхийн шатанд бүхэлдээ хэрэгсэхгүй болсон буюу цагаатгуулсан гэсэн тоон мэдээлэл байна. /Нийт хэрэгсэхгүй болсон 123 хэрэг/ Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авагдсан холбогдогчдыг улсын өмгөөлөгчийн саналаар суллах шийдвэр гаргасан тохиолдлууд гэвэл 2019 онд 134 холбогдогч, улсын яллагчийн тавьсан саналаас доогуур ял оноосон тохиолдлууд гэвэл 1079 хэргийг хөнгөн ял оноолгож шийдвэрлүүлсэн байна.

Боловсрол, соёл, спортын салбарын хөрөнгө оруулалт 2016-2020

 • .

 • 2020-04-21

 • 48

Сүүлийн 3 жилд боловсролын салбарын хүртээмжийг сургуульд 1940 суудал, дотуур байранд 350 ор, цэцэрлэгт 570 ороор нэмэгдүүлжээ. Олон жил царцсан барилгуудыг ашиглалтад оруулсан нь энэ салбарын онцлог ажил байлаа. Боловсрол, соёл, спортын салбарын 32 төсөл, арга хэмжээнд улс, орон нутгийн төсөв, төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилтээр 19.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж, 25 төсөл, арга хэмжээ бүрэн хэрэгжээд байна.

ЮНЕСКО-ийн “Соёлын илэрхийллийн олон төрлийг хамгаалах болон хөхиүлэн дэмжих тухай” 2005 оны конвенцын шинжээч бэлтгэх сургалт зохион байгуулагдлаа

 • .

 • 2020-04-21

 • 45

Соёлын олон янз байдлын олон улсын сангийн дэмжлэгтэй хэрэгжиж буй “СОЁЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БОДЛОГО БОЛОВСРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ” төслийн хүрээнд ЮНЕСКО-ийн “Соёлын илэрхийллийн олон төрлийг хамгаалах болон хөхиүлэн дэмжих тухай” 2005 оны конвенцын шинжээч бэлтгэх сургалт Улаанбаатар хотноо амжилттай зохион байгуулагдлаа. Сургалтыг нээж ЮНЕСКО-ийн МҮК-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга C.Уянга, СУГ-ын дарга Г.Эрдэнэбат, БСШУСЯ-ны СУБГ-ын дарга Б.Сэргэлэн, СУИС, СС-ийн СҮТ-ийн эрхлэгч, БҮИТ-ийн захирал Ж.Эрхэмтөгс нар үг хэлэв. Тус сургалтанд Булган аймгаас Боловсрол соёл, урлагийн газрын Соёлын бодолго хариуцсан мэргэжилтэн О.Ууганчимэг оролцлоо. Сургалтын үеэр доктор, дэд профессор Ж.Эрхэмтөгсийн сүүлийн 10 жилийн хугацаанд хийсэн судалгааны үр дүнд тулгуурлан бичсэн хоёр боть номын нээлт болсон байна.

-Боть I. Бүтээлч үйлдвэрлэл хөгжүүлэх онол, практикийн асуудал, -Боть II. Бүтээлч үйлдвэрлэлийн хөгжлийн үнэлгээ, төлөвлөлтийн арга зүй, Уг сургалт нь нийгэм-эдийн засгийн хөгжлийн бүхий л хүрээнд бүтээлч үйлдвэрлэлийн талаарх мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх, инновацын түншлэлийг эрчимжүүлэхэд түлхэц болгох зорилгоор дараах үндсэн агуулгаар зохион байгуулагдав.

Үүнд: Бүтээлч үйлдвэрлэл ба ЮНЕСКО-ийн 2005 оны конвенц, Бүтээлч үйлдвэрлэл ба Инновацын түншлэл, “CREATE 2030” хэлэлцүүлэг

 Сургалтад БСШУСЯ, Гадаад харилцааны яам, ХХААХҮЯ, Соёл, урлагийн газар, ЮНЕСКО-ийн МҮК, НҮБ-ын суурин төлөөлөгчийн газар , Оюуны өмчийн газар, Үндэсний брэндийн зөвлөл, ХХМТ газар, Үндэсний хөгжлийн газар, 21 аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газар, Нийслэлийн Соёл, урлагийн газар, Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновацын газар, ХАҮТанхим, ҮС хороо, Соёл, урлагийн их сургууль, Жендерийн үндэсний комисс, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар зэрэг 40 байгууллагын 50 орчим мэргэжилтэн, судлаачид хамрагдаж шинжээчээр бэлтгэгдсэн байна.

Жолооч нараа "Гэрлээ асаа" аянд нэгдээрэй...

 • .

 • 2020-04-16

 • 51

Цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдаж аймгийн Онцгой комисс хуралдаж байна.

 • .

 • 2020-04-14

 • 40

Цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдаж аймгийн Онцгой комисс хуралдаж байна.
Энэ удаагийн хурлаар:
- Шинэ төрлийн коронавирус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулж буй ажлын мэдээлэл, цаашид анхаарах асуудал
- Мал аж ахуйн хаваржилт, отор нүүдлийн тухай мэдээлэл
- Ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулж байгаа ажлын мэдээллүүдтэй танилцлаа.

Бид нэг амьтай.... Маскаа зүүцгээе!!!

 • .

 • 2020-04-14

 • 40

Булган аймагт агаарын тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх техникийн нөхцөлийг судлах нислэгийг амжилттай хийж гүйцэтгэлээ.

 • .

 • 2020-04-14

 • 25

Өнөөдөр Булган аймагт агаарын тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх техникийн нөхцөлийг судлах нислэгийг амжилттай хийж гүйцэтгэлээ. Ингэснээр манай иргэд агаарын тээврээр үйлчлүүлэх нөхцөл бүрдэж байна. Тус аймагт агаарын тээврийн үйлчилгээ анх 1957 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдөр нээгдэж, улмаар 2000 оны эхэн хүртэл Улаанбаатар-Булган-Мөрөн гэсэн маршрутаар агаарын тээвэр үйлчилж байсан юм.

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын бэлтгэл хангах ажлыг эрчимжүүлэх тухай аймгийн Засаг даргын албан даалгавар гаргалаа.

 • .

 • 2020-04-13

 • 9

“Сovid-19” өвчний нөхцөл байдалтай холбогдуулан гаргасан Эрүүл мэндийн яам, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Улсын онцгой комисс, аймгийн онцгой комиссоос гаргасан шийдвэрүүдийг үндэслэн 2019-2020 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтын бэлтгэл ажлыг хангах, эрчимжүүлэх зорилгоор аймгийн Засаг даргын албан даалгаврыг гаргаж, аймгийн хэмжээний бүх сургуулиудад хүргүүллээ.

Үүнд:
Боловсрол, соёл, урлагийн газарт: Хорио, цээрийн үед байгууллагуудын хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулахгүй байх, халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, халдваргүйжүүлэлтийг тогтмол хийх, Элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг бэлтгэлийг чанартай хангуулах зорилгоор сорилго шалгалтыг 3-аас доошгүй удаа авах, шалгалт авсан тухай бүр сурагчдын түвшинг тодорхойлон, ахиц гарч буй эсэхэд дүгнэлт хийж, арга зүйгээр тогтмол хангах, даалгавар, зөвлөмж боловсруулан сургуулиудад тогтмол хүргэж, хэрэгжилтийг хангуулах талаар байгууллагуудад үүрэг, чиглэл, зөвлөмж өгч хяналт тавих,
Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, сургалтын менежер нарт: Багшийн өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилт болон цахим хичээл үзэх, сурах бичигтэй ажиллах, бие даан суралцах талаар суралцагчдыг идэвхжүүлэх, багш нарын эргэх холбоо хяналтыг сайжруулах чиглэлээр санаачилгатай ажиллах, танхимын хичээл, сургалт эхлэх тохиолдолд хичээл сургалт тасралтгүй явах бэлэн байдлыг хангах, элсэлтийн ерөнхий шалгалтын бэлтгэл ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулах
Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарт:
Сурагчдын түвшин тогтоох сорилго шалгалтуудад дүн шинжилгээ хийж ажиллах, сорилын үнэлгээний ахиц, бууралт, ирцийн мэдээллийг эцэг, эх, асран хамгаалагч нарт тогтмол мэдээлж байх, , сурах бичигтэй ажиллуулах, бие даалт хийлгэх тал дээр онцгой анхаарч ажиллах, элсэлтийн ерөнхий шалгалтын өмнөх жилүүдийн даалгаврыг сурагчдаар бүрэн хийлгэх, дүнд анализ хийж, сурагчдад зөвлөмж, чиглэл өгч ажиллах
Эцэг, эх, асран хамгаалагч нарт:
Хүүхдийнхээ ирээдүйн амьдралыг шийдвэрлэх хариуцлагатай үе гэдгийг ухамсарлаж, бие даан суралцах ур чадварыг нэмэгдүүлэх, элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд амжилттай бэлтгэхэд нь бүх талын дэмжлэг үзүүлэх, ангийн багш, мэргэжлийн багш нартай нь байнгын холбоотой байж, хүүхдийнхээ дүн, мэдээлэлтэй танилцаж, ахиц, бууралт дээр нь анхаарч шаардлага тавих, зөвлөгөө өгөх
Суралцагч нарт:
Теле хичээл, багшийн өгсөн үүрэг даалгавар, цахим болон танхимын давтлагыг таслахгүй суралцах, хичээл сургалт, давтлага, амралтын цагаа зөв зохицуулах, элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөхөөр бүртгүүлсэн хичээлийн бэлтгэлийг сайтар хангаж, амжилттай өгөх зэрэг үүрэг, чиглэл өглөө.

Зүүнтүрүү чиглэлийн 1,8 км хатуу хучилттай авто замын барилга угсралтын ажил эхэлж байна.

 • .

 • 2020-04-09

 • 9

Улсын төсвийн 1,6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Булган сумын Зүүнтүрүү чиглэлийн 1,8 км хатуу хучилттай авто замын барилга угсралтын ажил эхэлж байна. Гүйцэтгэгч Жи Пи Экспресс Финанс ХХК техник хэрэгслээ татах, карьерийн хөрс хуулалт хийх, гадаслагаа зэрэг бэлтгэл ажлаа эхлүүлээд байна.

Аймгийн Засаг дарга З.Батзориг сумдын бүх сургуулиудын захирал, сургалтын менежер болон сумдын Засаг даргын орлогч нартай видео хурал хийлээ.

 • .

 • 2020-04-09

 • 1

Булган аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын төгсөх ангийн суралцагчдын элсэлтийн ерөнхий шалгалтын бэлтгэл ажлын явцыг эрчимжүүлэх, "COVID-19" шинэ коронавирусын халдварын үеэр авах арга хэмжээ болон цаг үеийн ажлын талаар мэдээлэл өгөх, солилцох, тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор аймгийн Засаг дарга З.Батзориг сумдын бүх сургуулиудын захирал, сургалтын менежер болон сумдын Засаг даргын орлогч нартай видео хурал хийлээ. Тус хуралд НБХ-ийн дарга Б.Эрдэнэбаатар, СТСХ-ийн дарга Д.Батцогт, БСУГ-ын дарга Э.Түвшинмөнх, ГБХЗХГ-ын дарга Т.Баярбат болон холбогдох мэргэжилтнүүд оролцлоо.

Дэлхийн банкны олон улсын хөгжлийн агентлагийн хөнгөлөлттэй зээлээр санхүүжигдэж байгаа ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТӨСӨЛ-2

 • .

 • 2020-04-08

 • 3

"Эрдэнэт үйлдвэр" төрийн өмчит үйлдвэрийн газартай хамтран ажиллах 2019 оны гэрээг дүгнэж 2020 оны гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажууллаа.

 • .

 • 2020-04-20

Манай аймаг "Эрдэнэт үйлдвэр" төрийн өмчит үйлдвэрийн газартай хамтран ажиллах 2019 оны гэрээг дүгнэж 2020 оны гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажууллаа. Өнгөрсөн оны төлөвлөгөөт ажил 100% амжилттай хэрэгжиж, энэ онд 700 сая төгрөгийн гэрээг байгуулж аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт суурин рентген аппарат, Тэшиг сумын цэцэрлэгийн өргөтгөлд хөрөнгө оруулалт хийхээр боллоо.

Хуудас:  1   2   3   4   5   6  .... (нийт 478 мэдээ )

Булган 80-н жил