Нутгийн удирдлага

Танилцуулга

 • .

 • 2021-04-21

ДОРЖ ОВОГТОЙ ЧИМГЭЭГИЙН ТОВЧ НАМТАР

    1962 онд Булган аймгийн Булган хотод төрсөн. Ам бүл 4

                                       Боловсрол:

 1969-1979 он  Булган  1 дүгээр 10 жилийн дунд сургууль

 • 1979-1983 он Монгол Улсын Их Сургууль
 • 1990- 1991 он Улс Төрийн Боловсролын Академи
 • 2007-2008 он Удирдлагын академи, УТБА

Мэргэжил:     Эдийн засагч, улс төр судлал, төрийн

                            удирдлагын  магистр

                                Ажлын туршлага:

 

 • 1983-1988 онд Аймгийн АДХГЗ-нд Худалдаа хариуцсан мэргэжилтэн
 • 1988-1991 онд Аймгийн  Төлөвлөгөө эдийн засгийн хороонд мэргэжилтэн, үнийн улсын байцаагч, ахлах мэргэжилтэн
 • 1991-1997 онд Булган Брокерын пүүст Хамтын сангийн менежер
 • 1996-2000, 2012-2016 онд аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч
 • 1997-2008 онд “Өнөбэл” ХХК-д захирал
 • 2008-2012 онд “Мөнхтүрүү” ХХК-д захирал
 • 2013 -2016 онд Аймгийн Засаг даргын орлогч
 • 2020 оны 11 сараас Аймгийн ЗД-ын зөвлөх

              Мэргэшил, оролцсон хөтөлбөр, мониторинг, судалгааны ажлын тойм:

 

 • Үнэт цаасны зах ээлийн менежер Улаанбаатар
 • Эмэгтэйчүүдийн ТББ-ын удирдлага Солонгос
 • Төрийн байгууллагын бүтээмж Шри-Ланк
 • Орон нутгийн төр, иргэдийн холбоо Энэтхэг улс
 • Нутгийн иргэдийн хөгжлийн төв”      Юнеско ХХ
 • Гамшгийн эрсдэлийн бэлэн байдал Япон
 • Байгаль хамгаалал, экосистем АНУ
 • “Төрийн үйлчилгээний ил тод байдал, төсөвт иргэдийн оролцоог сайжруулах нь”, “Төр-ИНБ-ын түншлэлийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр ННФ
 • “Шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь”, “ТББ-ын чадавхийг сайжруулах” Мерсикор ТАН хөтөлбөр
 • ТАТ-ийн хяналт үнэлгээ Дэлхийн банк
 • “Үндэсний хөгжилд эмэгтэйчүүдийн манлайлал хөтөлбөр” Азийн Эмэгтэйчүүдийн сан
 • Төсвийн мониторинг Канадын ЗГ, Азийн сан, ННФ

 

Хуудас:  1  (нийт 1 мэдээ )

Булган 80-н жил