Холбогдох

Утасны жагсаалт

  • .

  • 2019-03-27

  • 2

Хэлтэс

Гар утас

1

Засаг даргын Тамгын газрын дарга

70342938

2

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

70342441

3

Хууль эрх зүйн хэлтэс

70342544, 70342344

4

Хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс

70342384, 70342484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

5

Нийгмийн бодлогын хэлтэс

70343445

6

Санхүү төрийн сангийн хэлтэс

70342847, 70342288, 70342211

7

Хяналт шинжилгээ үнэлгээ дотоод аудитын хэлтэс

70343426

8

Цэргийн штаб

70342540, 70342398

9

Архивын тасаг

70342980

10

Хэвлэл мэдээлэл олон нийттэй харилцах алба

70347034

11

Нийтлэг үйлчилгээний алба

70342967

12

Аймгийн Засаг даргын туслах

70342565

13

Аймгийн ИТХ-ын даргын туслах

70342229

14

Архив бичиг хэргийн эрхлэгч

70342946

15

Жижүүр

70342298

 

Булган 80-н жил