Мэдээ

ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН АНХААРАЛД

Татварын Ерөнхий газраас 2017 онд дэвшүүлсэн “Татвар төлөгчийн бүртгэлийг сайжруулж, хуулийн хэрэгжилтийг хангах” зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд "ТАТВАР ТӨЛӨГЧИЙН ТООЛЛОГО" хийх ажлыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хооронд улсын хэмжээнд зохион байгуулахтай холбогдуулан татвар төлөгч та татварын байцаагчийг бүртгэл тооллогын ажлаар очиход дараах бичиг баримтыг бэлэн байлгаж, үнэн зөв мэдээлэл өгнө үү?

  1. Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ
  2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
  3. Татвар төлөгчийн иргэний үнэмлэх
  4. Бусад холбогдох бичиг баримт

 

Вэб сайт: www.Bulgan.mta.mn

Фэйсбүүк хаяг: Булган аймгийн Татварын Хэлтэс

Лавлах утас: 70342516, 70342195,

 

Булган 80-н жил