Мэдээ

“ХӨГЖИЛД ХӨТЛӨХӨД МИНИЙ ОРОЛЦОО-2” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ ИЛТГЭЛИЙН УРАЛДААН

  • .

  • 2018-11-23

  • 1

“ХӨГЖИЛД ХӨТЛӨХӨД МИНИЙ ОРОЛЦОО-2”
ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ
“Төрийн албан хаагчдын удирдах ажилтны улсын зөвлөгөөн”-өөс гарсан уриалгын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, төрийн албаны шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлон, шийдвэрлэх арга зам, бүтээлч санаачлагыг дэвшүүлэн хэрэгжүүлэх зорилготойгоор уг тэмцээн зохион байгуулагдаж байна.
ИЛТГЭХ СЭДВИЙН ХҮРЭЭ
Төрийн захиргааны албан хаагчид дараах сэдвийн хүрээнд илтгэл бэлтгэн оролцоно. Үүнд:
• Монгол улсын Үндсэн хууль, Төрийн албаны тухай хууль, тогтоомжийг сахин биелүүлж, өргөсөн тангарагтаа үнэнч байцгаая,
• Төрийн албан хаагчийн нэр хүндийг өндөрт өргөн, сахилга бат, ёс зүйтэй ажиллая,
• Төрийн албан хаагч бүр үйлчлэгч гэдэг зарчмыг баримталж, үйлчлүүлэгч /иргэд/ бүртээ хүндэтгэлтэй хандаж, тэгш шуурхай үйлчилцгээе,
• Улс төр, авлигаас ангид, аливаа хууль бус үйл ажиллагаатай эвлэршгүй байж, шударга төрийн албыг төлөвшүүлэхэд төрийн албан хаагч бүр хувь нэмрээ оруулъя,
• Төрийн албан хаагч бүр судлаач, тасралтгүй суралцагч байж, эрхэлсэн ажлаараа улс, салбартаа тэргүүлэх байр суурийг эзлэн, манлайлж ажиллая,
• Төрийн болон гадаад хэлний мэдлэгийн түвшинг дээшлүүлж, дэлхийн хөгжил дэвшилд хөл нийлүүлэн алхах чадварыг эзэмшье,
• Төрийн албан хаагч бүр эрүүл мэндээ сахин хамгаалж, бие бялдраа хөгжүүлэн, амьдралын эрүүл, зөв дадлыг хэвшүүлье,
• Түүхэн гавьяатай төрийн зүтгэлтэн, мэргэн сайдуудын залгамж чанарыг хадгалж, хөгжих эрмэлзэл, чин сэтгэлтэй төрийн албыг бүрдүүлцгээе,

ИЛТГЭЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
а. Агуулгын хувьд:
- Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, шинэ санаа дэвшүүлсэн байх
- Бодит судалгаа, статистик тоон мэдээлэлд суурилсан байх
- Зохиогчийн эрхийн зөрчилгүй буюу бусад судлаачийн санааг шууд болон дам давтахгүй байх
б. Боловсруулалтын хувьд:
- Бичвэрийн формат: Microsoft word программ ашиглан Arial үсгийн фонтоор 12 өндөртэй бичсэн байна. Цаасны хэмжээ А4, мөр хоорондын зай 1,5 см, захын талбай 2 см, хуудасны тоо 5-8
- Ишлэл, зүүлт, тайлбар заалтыг бичих, хавсралт, зураг схем, диаграмм бүр гарчигтай байх
- Ашигласан материалын жагсаалт: Ном, зохиол, өгүүлэл, илтгэлийн хувьд зохиогчийн овгийн эхний үсэг, нэр, сэдвийн нэр, хэвлэсэн хот, он хуудасны дугаар, хэвлэлийн газрыг дурдна. Цахим эх үүсвэрийн хувьд холбоосыг /линк/ зааж өгнө
- Илтгэлийг хэвлэмэл болон танилцуулга хэлбэрээр бэлтгэнэ
- Хураангуйг 1-2 хуудаст багтаан бэлтгэн
в. Хэл найруулгын хувьд:
- Учир шалтгааны логик дараалалтай, нотлох боломжтой
- Сэдэвт холбогдох өмнөх судалгааг бүрэн гүйцэт авч үзсэн байх
- Тогтсон оновчтой нэр томьёо хэрэглэсэн байх
- Ярианы үг хэллэг хэрэглэхгүй байх
- Биеийн төлөөний үг олон тоогоор бичихгүй байх
- Зөв бичих дүрмийн алдаагүй байх

ХУГАЦАА ШАЛГАРУУЛАЛТ
- Эрдэм шинжилгээний хуралд тавигдах илтгэлийг 2018.11.27-ны өдрийн 09:00-18:00 цаг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст хүлээн авна
- Шилдэг илтгэлийг шалгаруулан өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулна
- “Хөгжилд хөтлөхөд миний оролцоо” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурлыг 2018 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хурлын танхимд зохион байгуулна.


Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Төрийн албаны зөвлөлийн Булган аймаг дахь салбар зөвлөл “Хөгжилд хөтлөхөд миний оролцоо-2” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурлын зохион байгуулагчаар ажиллана
Шилдэг илтгэл шалгаруулах үйл ажиллагааг Төрийн албаны зөвлөл, Удирдлагын академи зэрэг төрийн удирдлага, судалгаа, шинжилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна


АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

Хуудас:  1  (нийт 1 мэдээ )

Булган 80-н жил