Мэдээ

АЙМГИЙН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Та саналаа Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн 70343445 дугаарын утас болон bulgannbh@gmail.com хаягаар 2017 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийг дуустал хугацаанд өгнө үү. Санал өгсөн танд баярлалаа.

БУЛГАН АЙМГИЙН 2017 оны ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ