Мэдээ

БАРИЛГЫН ХЯНАЛТЫН ИНЖЕНЕРИЙН АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

 • .

 • 2019-06-18

 • 337

Төслийн нэр:           Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн нэмэлт санхүүжилтийн МОН-3713 төсөл

Ажлын байр:            Булган аймгийн төвд баригдах бохир усны цэвэрлэх байгууламж, гадна шугам сүлжээний барилга угсралтын ажилд өдөр тутмын хяналт тавих барилгын хяналтын инженер

Хугацаа:                     24 хүн сар

 

Барилга хот байгуулалтын яам нь Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй “Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн нэмэлт санхүүжилтийн МОН-3713 төсөл”-д Булган аймгийн төвд бохир усны цэвэрлэх байгууламж, гадна шугам сүлжээний ажлын барилга угсралтын ажилд барилгын хяналтын инженерийг урьж байна.

АЖЛЫН ЦАР ХҮРЭЭ:

Төслийн зохицуулагчийн /удирдах нэгжийн/ удирдлага дор барилгын хяналтын инженер нь Булган аймгийн төвд баригдах бохир усны цэвэрлэх байгууламж, гадна шугам сүлжээний ажлын гүйцэтгэлд Монгол Улсын холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандартад нийцүүлэн хяналт тавьж, аймгийн Нийтийн аж ахуйн байгууллагатай хамтран ажиллана.

 

Дараах ажил үүргийг гүйцэтгэнэ (зөвхөн эдгээрээр хязгаарлагдахгүй). Үүнд: 

 1. Төслийн гэрээт ажлын хүрээнд барилгын гүйцэтгэгч, туслан гүйцэтгэгчийн барилга, тоног төхөөрөмжийн угсралт, шугам сүлжээ суурилуулалтын ажлыг зураг төслийн дагуу чанартай гүйцэтгэхэд өдөр тутам хяналт тавьж, ажлын гүйцэтгэлийг газар дээр нь нягтлан шалгах.
 2. Барилгын ажлын зөвшөөрөл, газар эзэмших эрх, зөвшөөрөл авахад НААҮБ-тай хамтран ажиллах.
 3. Барилгын гүйцэтгэгч, туслан гүйцэтгэгч нар Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааг хэрхэн ханган ажиллаж байгаа болон талбайн ажлын журналын хөтлөлтөнд хяналт тавих.
 4. ТУН-ийн өгсөн чиглэл удирдамжийн дагуу барилга, шугам сүлжээний угсралтын ажлын ил, далд актад гарын үсэг зурж, фото зургаар баталгаажуулах.
 5. Барилга угсралтын ажлын явцад үүссэн зураг болон бусад үүсч болзошгүй асуудал, саад бэрхшээлийг тодорхойлон тухай бүр ТУН-д танилцуулах.
 6. Барилгын ажлын явц гүйцэтгэлийн талаар шуурхай зөвлөгөөнийг долоо хоног бүр барилгын гүйцэтгэгч нартай хамтарч газар дээр нь зохион байгуулж шийдвэр, биелэлтийг ТУН-д танилцуулах, ажлын явцын тайланг долоо хоног бүр гаргаж ТУН-нд ирүүлэх.
 7. Төслийн зохицуулагчийн удирдлага дор гүйцэтгэгчийн ажлын гүйцэтгэл, төлбөрийн нэхэмжлэлийг хянах;
 8. Төслийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, нийгэм, жендэр, гомдол барагдуулах механизмийн хэрэгжилтэд гүйцэтгэгч, НААБ, зөвлөхүүдтэй хамтран ажиллах, төслийн мэдээллийг түгээхэд хувь нэмэр оруулах, зохицуулах;
 9. Гүйцэтгэгчийн бэлтгэсэн ашиглалт, засвар үйлчилгээний гарын авлагыг хянаж, санал өгөх;
 10. Барилгын ажлын явц, үе шатанд бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах сургалт зохион байгуулахад НААҮБ, гүйцэтгэгч нарт туслалцаа үзүүлэх;

 

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:

А.         Үндсэн шалгуур

 • Барилга болон ус хангамж, ариутгах татуургын зөвлөх инженер эсвэл мэргэшсэн зэрэгтэй
 • Барилгын зураг төслийн талаар мэдлэг туршлагатай
 • Мэргэжлээрээ 10-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай
 • Барилгын захиалагч эсхүл хяналтын ажлыг 3-аас доошгүй жил хийсэн байх
 • Барилгын ажилд өдөр тутам хяналт тавих зорилгоор барилгын хяналтын инженер нь тухайн аймгийн байнгын оршин суугч байх шаардлагатай.

 

Б.         Нэмэлт шалгуур

 • Англи хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй бол давуу тал болно
 • Олон улсын төсөлд мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай бол давуу тал болно
 • Төсөвчний сургалтанд хамрагдсан байх
 • Компьютерийн албан хэрэгцээний MS Office, мэргэжлийн AutoCAD программыг бүрэн эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай, шуурхай шийдвэр гаргах, мэдээллийн технологийн бусад хэрэглээний чадвартай байх байх.

 

Дараах материалыг бүрдүүлж, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн L3388@pmu.mn цахим шуудангаар ирүүлнэ:

 • Бүрэн бөглөсөн төрийн албан хаагчийн анкет (4*3 см цээж зургийн хамт)
 • Мэргэжлийн диплом, гэрчилгээний хуулбар;
 • Ажлын газрын тодорхойлолт /өмнө нь ажиллаж байсан 2 байгууллагын/

 

Холбоо барих утас:  310916/310932; Факс: 310916

Материал хүлээн авах эцсийн хугацаа: 2019 оны 6-р сарын 28-ны өдрийн 16 цаг.

*Зөвхөн хураангуй жагсаалтад орсон хүмүүстэй холбогдоно.

Хугацаа хоцорсон материал хүлээж авахгүй.

“ХӨГЖИЛД ХӨТЛӨХӨД МИНИЙ ОРОЛЦОО-2” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ ИЛТГЭЛИЙН УРАЛДААН

 • .

 • 2018-11-23

 • 1

“ХӨГЖИЛД ХӨТЛӨХӨД МИНИЙ ОРОЛЦОО-2”
ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ
“Төрийн албан хаагчдын удирдах ажилтны улсын зөвлөгөөн”-өөс гарсан уриалгын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, төрийн албаны шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлон, шийдвэрлэх арга зам, бүтээлч санаачлагыг дэвшүүлэн хэрэгжүүлэх зорилготойгоор уг тэмцээн зохион байгуулагдаж байна.
ИЛТГЭХ СЭДВИЙН ХҮРЭЭ
Төрийн захиргааны албан хаагчид дараах сэдвийн хүрээнд илтгэл бэлтгэн оролцоно. Үүнд:
• Монгол улсын Үндсэн хууль, Төрийн албаны тухай хууль, тогтоомжийг сахин биелүүлж, өргөсөн тангарагтаа үнэнч байцгаая,
• Төрийн албан хаагчийн нэр хүндийг өндөрт өргөн, сахилга бат, ёс зүйтэй ажиллая,
• Төрийн албан хаагч бүр үйлчлэгч гэдэг зарчмыг баримталж, үйлчлүүлэгч /иргэд/ бүртээ хүндэтгэлтэй хандаж, тэгш шуурхай үйлчилцгээе,
• Улс төр, авлигаас ангид, аливаа хууль бус үйл ажиллагаатай эвлэршгүй байж, шударга төрийн албыг төлөвшүүлэхэд төрийн албан хаагч бүр хувь нэмрээ оруулъя,
• Төрийн албан хаагч бүр судлаач, тасралтгүй суралцагч байж, эрхэлсэн ажлаараа улс, салбартаа тэргүүлэх байр суурийг эзлэн, манлайлж ажиллая,
• Төрийн болон гадаад хэлний мэдлэгийн түвшинг дээшлүүлж, дэлхийн хөгжил дэвшилд хөл нийлүүлэн алхах чадварыг эзэмшье,
• Төрийн албан хаагч бүр эрүүл мэндээ сахин хамгаалж, бие бялдраа хөгжүүлэн, амьдралын эрүүл, зөв дадлыг хэвшүүлье,
• Түүхэн гавьяатай төрийн зүтгэлтэн, мэргэн сайдуудын залгамж чанарыг хадгалж, хөгжих эрмэлзэл, чин сэтгэлтэй төрийн албыг бүрдүүлцгээе,

ИЛТГЭЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА
а. Агуулгын хувьд:
- Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, шинэ санаа дэвшүүлсэн байх
- Бодит судалгаа, статистик тоон мэдээлэлд суурилсан байх
- Зохиогчийн эрхийн зөрчилгүй буюу бусад судлаачийн санааг шууд болон дам давтахгүй байх
б. Боловсруулалтын хувьд:
- Бичвэрийн формат: Microsoft word программ ашиглан Arial үсгийн фонтоор 12 өндөртэй бичсэн байна. Цаасны хэмжээ А4, мөр хоорондын зай 1,5 см, захын талбай 2 см, хуудасны тоо 5-8
- Ишлэл, зүүлт, тайлбар заалтыг бичих, хавсралт, зураг схем, диаграмм бүр гарчигтай байх
- Ашигласан материалын жагсаалт: Ном, зохиол, өгүүлэл, илтгэлийн хувьд зохиогчийн овгийн эхний үсэг, нэр, сэдвийн нэр, хэвлэсэн хот, он хуудасны дугаар, хэвлэлийн газрыг дурдна. Цахим эх үүсвэрийн хувьд холбоосыг /линк/ зааж өгнө
- Илтгэлийг хэвлэмэл болон танилцуулга хэлбэрээр бэлтгэнэ
- Хураангуйг 1-2 хуудаст багтаан бэлтгэн
в. Хэл найруулгын хувьд:
- Учир шалтгааны логик дараалалтай, нотлох боломжтой
- Сэдэвт холбогдох өмнөх судалгааг бүрэн гүйцэт авч үзсэн байх
- Тогтсон оновчтой нэр томьёо хэрэглэсэн байх
- Ярианы үг хэллэг хэрэглэхгүй байх
- Биеийн төлөөний үг олон тоогоор бичихгүй байх
- Зөв бичих дүрмийн алдаагүй байх

ХУГАЦАА ШАЛГАРУУЛАЛТ
- Эрдэм шинжилгээний хуралд тавигдах илтгэлийг 2018.11.27-ны өдрийн 09:00-18:00 цаг аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст хүлээн авна
- Шилдэг илтгэлийг шалгаруулан өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнаж урамшуулна
- “Хөгжилд хөтлөхөд миний оролцоо” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурлыг 2018 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хурлын танхимд зохион байгуулна.


Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Төрийн албаны зөвлөлийн Булган аймаг дахь салбар зөвлөл “Хөгжилд хөтлөхөд миний оролцоо-2” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурлын зохион байгуулагчаар ажиллана
Шилдэг илтгэл шалгаруулах үйл ажиллагааг Төрийн албаны зөвлөл, Удирдлагын академи зэрэг төрийн удирдлага, судалгаа, шинжилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулна


АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

 

Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

 • .

 • 2018-09-06

 • 26

Зөвшөөрлийн бичиг

 • .

 • 2018-07-16

Булган аймгийн 80 жилийн ойн баяр наадмаар автомашины хөдөлгөөнд оролцох жолооч нар зөвшөөрлийн бичгийг аймгийн ЗДТГ-ын Хууль, эрхзүйн хэлтсээс авна уу. Холбоо барих утасны дугаар: 99602364, 99919929, 70342344

УРИЛГА

 • .

 • 2018-07-06

 • 8

 

Булган аймгийн төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа, үйлчилгээний ил тод байдал, шударга түвшний үнэлгээг  иргэд, төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх саналтай байгаа тул дээрх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагуудыг урьж байна.

 Төрийн байгууллагуудад  ил тод, шударга байдалд  үнэлгээ хийх ажлын саналыг 2018.08.01-ны  өдрийн 17.00 цаг хүртэл  аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэст /202 тоот өрөө/ хүлээн авна.

Харилцах утас :70342344

                          70342544

НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР

 • .

 • 2018-06-25

 • 34

Нээлттэй дуудлага худалдааны зарлал

 • .

 • 14

НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАРЛАЛ


Аймгийн ИТХ-ын Тэргүлэгчдийн хурлын 2018 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 54 дугаар тогтоолын дагуу дараах автомашинуудыг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана.
№ Машины марк, улсын, арлын дугаар Үйлдвэрлэгдсэн он Ашиглалтад орсон огноо Худалдах доод үнэ /төгрөг/ Дэнчингийн хэмжээ /төгрөг/

1. УАЗ-31512207-80 БУА 2011 2011 1,500,000 150,000

2. УАЗ-220692-28-15 БУЛ 2013 2013 5,400,000 540,000

3. Соната-6-01 12 БУА 2007 2011 1,000,000 100,000

Дуудлага худалдаа 2018 оны 06 сарын 11-ний өдрийн 11.00 цагт аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын хурлын танхимд явагдана.
Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийг 2018 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн 10 цаг 30 минут хүртэл Орон нутгийн өмчийн газрын 108 тоот өрөөнд хүлээн авна. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.
Дуудлага худалдаанд оролцох хувь хүн, албан байгууллага дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтийн маягт, дэнчин төлснийг нотлох баримт, суудлын хураамж, иргэний үнэмлэх, /хуулийн этгээдийн хувьд улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/-ний хуулбар зэрэг баримтуудыг бүрдүүлж авчирна.
Дуудлагаар худалдах автомашинуудыг 70343390, 99348811 утсаар холбогдон мэдээллийг авна уу.

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР

 

Дуудлага худалдааны тухай зарлал /үл хөдлөх хөрөнгө/

 • .

 • 2018-05-08

 • 5

ТАТВАР ТӨЛӨГЧДИЙН АНХААРАЛД

 • .

 • 2017-11-02

 • 508

Татварын Ерөнхий газраас 2017 онд дэвшүүлсэн “Татвар төлөгчийн бүртгэлийг сайжруулж, хуулийн хэрэгжилтийг хангах” зорилтыг хэрэгжүүлэх дэлгэрэнгүй . .

Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж ажилд авна

 • .

 • 2017-10-13

                                      Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж ажилд авна.

Ажлын байрны сонгон шалгаруулалтанд тавигдах шаардлага
   Их, дээд сургуулийг программ хангамж, сүлжээний инженер мэргэжлээр төгссөн бакалавр болон түүнээс дээш  зэрэгтэй
   Мэдээллийн аюулгүй байдал, нууцлал хамгаалалтын чиглэлээр мэргэшиж байсан бол давуу тал болно.
   Мэргэжлээрээ ажилласан байх
   Техникийн шийдэл гаргах чадвартай
   Өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг хугацаанд нь биелүүлдэг, хариуцлага хүлээх, ачаалал даах чадвартай
   Нягт нямбай, хувийн зохион байгуулалт сайтай, харилцааны соёлтой
   Багаар хамтран ажиллах чадвартай, бүтээлч сэтгэлгээтэй
   Олон нийтийн ажилд идэвх санаачлагатай оролцдог

                                                                   

                                                                  Холбоо барих утас: 70342940, 99997448

                                                                   Булган аймаг дахь шүүхийн тамгын газар

Мэдээлэл технологийн мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж ажилд авна

 • .

 • 2017-10-13

БУЛГАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АЛБАНД ХЭВЛЭЛ, МЭДЭЭЛЭЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН ТҮР ХУГАЦААГААР СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

 • .

 • 2017-06-20

 • 3

Ажлын байрны гүйцэтгэх үндсэн үүрэг:

Төрийн мэдээллийг иргэдэд түргэн шуурхай хүргэхэд өгөөжтэй, тэнцвэртэй, хараат бус  нийтлэл, нэвтрүүлэг бүтээхийн  тулд  бичвэр, яриа, сурвалжлага хийх, ярилцлага авах

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 1. Сэтгүүлч, монгол хэлний багш болон нийгэм, хүмүүнлэгийн чиглэлийн мэргэжилтэй, их, дээд сургууль төгссөн, бакалавр буюу түүнээс дээш зэрэгтэй /энэ чиглэлээр ажиллаж байсан бол давуу тал болно/
 2. Тогтвор суурьшилтай ажиллах хүсэлтэй
 3. Гадаад хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
 4. Ажлын болон хувийн зохион байгуулалт сайтай, уран бүтээлч сэтгэлгээтэй байх
 5. Багаар ажиллах, зохион байгуулах, ачаалал даах чадвартай, харилцааны соёлтой, хариуцлага хүлээх чадвартай байх
 6. Бичиж боловсруулах, засаж найруулах, бусадтай харилцах, ярьж ойлгуулах шинийг санаачлах чадвартай байх

Бүрдүүлэх материал:

 1. Их, дээд сургууль төгссөн диплом болон бусад материалыг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 3. Төрийн албан хаагчийн анкет
 4. Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүсэгчдийн материалыг 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Угтах үйлчилгээ хариуцсан ажилтан хүлээн авна.

Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

Холбоо барих утас: 70347035, 70347034

Цахим хуудас:  www.bulgan.gov.mn

Нүүр хуудас:  Булган аймгийн Засаг даргын тамгын газар

Цахим хаяг: bulgan.info@yahoo.com

 

Хуудас:  1   2  (нийт 17 мэдээ )

Булган 80-н жил