80 жил

АЙМАГ БАЙГУУЛАГДСАНЫ 80 ЖИЛИЙН ОЙН ХАНДИВИЙН ДАНСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Булган 80-н жил