Хяналт шалгалтын дүн

Сайхан сумын Соёлын төвд хяналт шалгалт хийсэн тухай

 • .

 • 2019-09-09

 • 1

Баян-Агт сумын Соёлын төвд хяналт шалгалт хийсэн тухай

 • .

 • 2019-09-10

Булган сумын спортын дунд сургуульд хяналт шалгалт хийсэн тухай

 • .

 • 2019-07-31

 • 1

Дашинчилэн сумын Бүрэн дунд сургуульд Санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн тухай

 • .

 • 2018-05-29

Баяннуур сумын ЕБС-д Санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн дүнгийн тухай

 • .

 • 2018-05-29

Баяннуур сумын "Моносхон" цэцэрлэгт Санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн дүнгийн тухай

 • .

 • 2018-05-29

Булган аймгийн 1-р сургуулийн төсвийн зарцуулалт

 • .

 • 2018-03-12

Бугат сумын Суурь боловсролын сургуульд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийсэн тухай танилцуулга

 • .

 • 2018-03-12

2017 оны шилэн дансны тайлан

 • .

 • 2018-01-29

 • 3

2017 оны үйл ажиллагааны тайлан

 • .

 • 2018-01-29

 • 5

Шилэн дансны 2 дугаар улирлын тайлан

 • .

 • 2017-08-29

Булган аймгийн Авто тээврийн төвд Санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн тухай

 • .

 • 2017-07-27

                                            Булган аймгийн Авто тээврийн төвд Санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн тухай 

Хуудас:  1   2   3   4  (нийт 39 мэдээ )

Булган 80-н жил