Хяналт шалгалт

2017 оны шилэн дансны тайлан

 • .

 • 2018-01-29

 • 1

2017 оны үйл ажиллагааны тайлан

 • .

 • 2018-01-29

 • 1

Шилэн дансны 2 дугаар улирлын тайлан

 • .

 • 2017-08-29

Булган аймгийн Авто тээврийн төвд Санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн тухай

 • .

 • 2017-07-27

                                            Булган аймгийн Авто тээврийн төвд Санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн тухай 

Хутаг-өндөр сумын Сум дундын эрүүл мэндийн төвд Санхүүгийн шалгалт хийсэн тухай

 • .

 • 2017-07-27

                                    Хутаг-өндөр сумын Сум дундын эрүүл мэндийн төвд Санхүүгийн шалгалт хийсэн тухай

Хутаг-Өндөр сумын Орон нутгийн төсвийн байгууллагуудад санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн тухай

 • .

 • 2017-07-27

 • 1

                                       Хутаг-Өндөр сумын Орон нутгийн төсвийн байгууллагуудад санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн тухай

Хутаг-Өндөр сумын Соёлын төвд Санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн тухай

 • .

 • 2017-07-27

 • 1

                                                 Хутаг-Өндөр сумын Соёлын төвд Хяналт шалгалт хийсэн тухай

Хутаг-Өндөр сумын “Гацуурхан” цэцэрлэгт Санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн тухай

 • .

 • 2017-07-27

 • 2

                                                    Хутаг-Өндөр сумын “Гацуурхан” цэцэрлэгт Хяналт шалгалт хийсэн тухай

Хутаг-Өндөр сумын Бүрэн дунд сургуульд Санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн тухай

 • .

 • 2017-07-27

 • 1

                                                   Хутаг-Өндөр сумын Бүрэн дунд сургуульд Хяналт шалгалт хийсэн тухай

Өргөдөл гомдлын мэдээ

 • .

 • 2017-07-03

 • 1

2017 оны эхний хагас жилийн тайлан

 • .

 • 2017-07-03

 • 1

БҮРЭГХАНГАЙ СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХИЙСЭН ШАЛГАЛТААР ИЛЭРСЭН ЗӨРЧИЛ

 • .

 • 2017-05-20

Хуудас:  1   2  (нийт 19 мэдээ )

БУЛГАН АЙМГИЙН 2017 оны ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

БУЛГАНЫХАН УУЛЗАЛТ