Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ

Булган аймгийн ХААНМСҮТ-д санхүүгийн хяналт шалгалт хийсэн дүнгийн тухай

 • .

 • 2017-12-11

 • 1

Дашинчилэн сумын Цэцэрлэгт төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийсэн тухай

 • .

 • 2017-12-11

СЭЛЭНГЭ СУМЫН ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГТ САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ

 • .

 • 2017-12-11

СЭЛЭНГЭ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ

 • .

 • 2017-12-11

СЭЛЭНГЭ СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ

 • .

 • 2017-12-11

 • 1

СЭЛЭНГЭ СУМАНД САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ

 • .

 • 2017-12-11

СЭЛЭНГЭ СУМЫН БҮРЭН ДУНД СУРГУУЛЬД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ

 • .

 • 2017-12-11

БУГАТ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ

 • .

 • 2017-12-11

БУГАТ СУМЫН ЦЭЦЭРЛЭГТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ

 • .

 • 2017-12-11

 • 1

БУГАТ СУМЫН СУРГУУЛЬД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ

 • .

 • 2017-12-11

 • 1

БУГАТ СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВД ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ

 • .

 • 2017-12-11

БУГАТ СУМАНД САНХҮҮГИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ

 • .

 • 2017-12-11

Хуудас:  1   2  (нийт 17 мэдээ )

Булган 80-н жил