Худалдан авах үйл ажиллагаа

2017 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 1-р улиралын тайлан

 • .

 • 2017-04-06

2016 оны тайлан

 • .

 • 2017-02-15

 • 2

2016 оны дөрөвдүгээр улирлын тайлан

2016 оны тайлан

 • .

 • 2017-02-15

 • 1

2016 оны гуравдугаар улирлын тайлан

2016 оны тайлан

 • .

 • 2017-02-15

2016 оны хоёрдугаар улирлын тайлан

2016 оны тайлан

 • .

 • 2017-02-15

 • 1

2016 оны нэгдүгээр улирлын тайлан

Хуудас:  1  (нийт 5 мэдээ )

БУЛГАН АЙМГИЙН 2016 ОНЫ ОНЦЛОХ 10 ҮЙЛ ЯВДАЛ

АЙМГИЙН ЗДТГ-ын БАРИМТАТ КИНО