Худалдан авах үйл ажиллагаа

БУЛГАН АЙМГИЙН 2020 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ 1 УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

 • .

 • 2020-04-21

БУЛГАН АЙМГИЙН 2019 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН

 • .

 • 2020-04-21

БУЛГАН АЙМГИЙН 2019 ОНЫ 3 ДУГААР УЛИРЛЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН

 • .

 • 2019-10-04

БУЛГАН АЙМГИЙН 2019 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЙЛАН

 • .

 • 2019-07-01

БУЛГАН АЙМГИЙН 2019 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ТАЙЛАН

 • .

 • 2019-04-11

Булган аймгийн 2018 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тайлан

 • .

 • 2019-01-15

 • 3

2017 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын 4-р улирлын тайлан

 • .

 • 2018-01-04

 • 1

2017 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын 3-р улирлын тайлан

 • .

 • 2017-10-06

2017 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын 2-р улирлын тайлан

 • .

2017 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах 1-р улиралын тайлан

 • .

 • 2017-04-06

2016 оны тайлан

 • .

 • 2017-02-15

 • 2

2016 оны дөрөвдүгээр улирлын тайлан

2016 оны тайлан

 • .

 • 2017-02-15

 • 1

2016 оны гуравдугаар улирлын тайлан

Хуудас:  1   2  (нийт 14 мэдээ )

Булган 80-н жил