Худалдан авах үйл ажиллагаа

2017 оны төлөвлөгөө

  • .

  • 2017-02-15

  • 5

Булган аймгийн 2017 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө

Хуудас:  1  (нийт 1 мэдээ )

БУЛГАН АЙМГИЙН 2016 ОНЫ ОНЦЛОХ 10 ҮЙЛ ЯВДАЛ