Онцлох мэдээ

Шинэ мэдээ

БУЛГАН АЙМГИЙН ЖЕНДЭРИЙН ЭРХ ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ДЭД ХӨТӨЛБӨРТ ХИЙСЭН ХӨНДЛӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ, БОДЛОГЫН ЗӨВЛӨМЖИЙГ ТАНИЛЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

2021-02-26

Булган аймгийн Жендэрийн тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөрт хийсэн оролцооны хяналт шинжилгээ үнэлгээний тайланг танилцуулах, санал зөвлөмж авах зөвлөлдөх уулзалт 2021 оны 2 дугаар сарын 25-нд боллоо.

Зөвлөлдөх уул

Аймгийн Тамгын Газрын үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгнө үү

1
2
3
4

Булган 80-н жил