2017 оны хөрөнгө оруулалтын дөрөвдүгээр улирлын гүйцэтгэл

 • .

 • 2018-01-11

 • 995

2017 оны хөрөнгө оруулалтын дөрөвдүгээр улирлын гүйцэтгэлдэлгэрэнгүй . .

2017 оны хөрөнгө оруулалтын гуравдугаар улирлын гүйцэтгэл

 • .

 • 2017-10-10

2017 оны хоёрдугаар улирлын хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл

 • .

 • 2017-07-04

 • 1

2017 оны нэгдүгээр улирлын хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэл

 • .

 • 2017-04-07

 • 2

Аймгийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2017 оны төсөвт орон нутгийн хөрөнгө оруулалт, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө, авто замын сан, байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгө оруулалтаар 7187,1 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөснөөс 2017 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар 370,4 сая төгрөгийн санхүүжилт хийгдэж,  хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт нийт батлагдсан төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 5,2 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

Хуудас:  1   2  (нийт 16 мэдээ )

Булган 80-н жил