• Өргөдөл
 • (Засаг Даргын Тамгын газар)
 • Утасаар

Огноо: 2013/11/07

1311220006 Хүн эмнэлгийн тогооч ёс зүйгүй төрийн албан хаагч байна. Охин нь Соёлын төвийн эрхлэгчээр ажилд орсон. Номын санч нь соёлын төвийн эрхлэгчээ эсэргүүцсэн. гэтэл номын санчийн өвчтэй ээж, аав 2-ыг гэрт нь очиж дарамтлан зүй бус харьцсан. тэдгээр хүмүүсийн бие нь муудсан. Иймд аймгийн Э.М.Газар уламжилж арга хэмжээ авч хариу мэдэгдэнэ үү. Дэлгэрэнгүй ..
 • Гомдол
 • (Гадаад харилцаа барилга хот байгууллатын газар)
 • Утасаар

Огноо: 2013/11/07

1311220004 Аймгийн төвд ахмадуудыг автобусанд үнэгүй үйлчилгээ үзүүлмээр байна. Хотод хэрэгжээд байхад аймагт хэрэгжихгүй байна. Ахмадуудад хөнгөлөлттэй үйлчилгээ үзүүлмээр байна. Дэлгэрэнгүй ..
 • Гомдол
 • (Гадаад харилцаа барилга хот байгууллатын газар)
 • Утасаар

Огноо: 2013/11/07

1311220004 Аймгийн төвд ахмадуудыг автобусанд үнэгүй үйлчилгээ үзүүлмээр байна. Хотод хэрэгжээд байхад аймагт хэрэгжихгүй байна. Ахмадуудад хөнгөлөлттэй үйлчилгээ үзүүлмээр байна. Дэлгэрэнгүй ..
 • Гомдол
 • (Засаг Даргын Тамгын газар)
 • Утасаар

Огноо: 2013/11/07

1311220006 Хүн эмнэлгийн тогооч ёс зүйгүй төрийн албан хаагч байна. Охин нь Соёлын төвийн эрхлэгчээр ажилд орсон. Номын санч нь соёлын төвийн эрхлэгчээ эсэргүүцсэн. гэтэл номын санчийн өвчтэй ээж, аав 2-ыг гэрт нь очиж дарамтлан зүй бус харьцсан. тэдгээр хүмүүсийн бие нь муудсан. Иймд аймгийн Э.М.Газар уламжилж арга хэмжээ авч хариу мэдэгдэнэ үү. Дэлгэрэнгүй ..
 • Гомдол
 • (Гадаад харилцаа барилга хот байгууллатын газар)
 • Утасаар

Огноо: 2013/11/07

1311220004 Аймгийн төвд ахмадуудыг автобусанд үнэгүй үйлчилгээ үзүүлмээр байна. Хотод хэрэгжээд байхад аймагт хэрэгжихгүй байна. Ахмадуудад хөнгөлөлттэй үйлчилгээ үзүүлмээр байна. Дэлгэрэнгүй ..
 • Гомдол
 • (Гадаад харилцаа барилга хот байгууллатын газар)
 • Утасаар

Огноо: 2013/11/07

1311220004 Аймгийн төвд ахмадуудыг автобусанд үнэгүй үйлчилгээ үзүүлмээр байна. Хотод хэрэгжээд байхад аймагт хэрэгжихгүй байна. Ахмадуудад хөнгөлөлттэй үйлчилгээ үзүүлмээр байна. Дэлгэрэнгүй ..
 • 1311220006
 • (Засаг Даргын Тамгын газар)
 • Утасаар

Огноо: 2013/11/07

1311220006 Хүн эмнэлгийн тогооч ёс зүйгүй төрийн албан хаагч байна. Охин нь Соёлын төвийн эрхлэгчээр ажилд орсон. Номын санч нь соёлын төвийн эрхлэгчээ эсэргүүцсэн. гэтэл номын санчийн өвчтэй ээж, аав 2-ыг гэрт нь очиж дарамтлан зүй бус харьцсан. тэдгээр хүмүүсийн бие нь муудсан. Иймд аймгийн Э.М.Газар уламжилж арга хэмжээ авч хариу мэдэгдэнэ үү. Дэлгэрэнгүй ..
 • Гомдол
 • (Гадаад харилцаа барилга хот байгууллатын газар)
 • Утасаар

Огноо: 2013/11/07

1311220004 Аймгийн төвд ахмадуудыг автобусанд үнэгүй үйлчилгээ үзүүлмээр байна. Хотод хэрэгжээд байхад аймагт хэрэгжихгүй байна. Ахмадуудад хөнгөлөлттэй үйлчилгээ үзүүлмээр байна. Дэлгэрэнгүй ..
 • Гомдол
 • (Гадаад харилцаа барилга хот байгууллатын газар)
 • Утасаар

Огноо: 2013/11/07

1311220004 Аймгийн төвд ахмадуудыг автобусанд үнэгүй үйлчилгээ үзүүлмээр байна. Хотод хэрэгжээд байхад аймагт хэрэгжихгүй байна. Ахмадуудад хөнгөлөлттэй үйлчилгээ үзүүлмээр байна. Дэлгэрэнгүй ..

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар