• Мэдээ

  • -

  • Эрүүл мэнд

“Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн соёлыг ажлын байранд нэвтрүүлье” сарын аян

..буцах

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аяны нээлтийг “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн соёлыг ажлын байранд нэвтрүүлье” уриан дор зохион байгууллаа.
Нээлтийн арга хэмжээнд аймгийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар хорооны гишүүд, Аж ахуйн нэгж байгууллагын дарга, эрхлэгч, байгууллагуудын ХАБЭА-н орон тооны бус салбар зөвлөлийн гишүүд, ажилтан сумдын Засаг даргын орлогч нар ард иргэд нийт 150 гаруй хүн оролцлоо.
Нээлтийн арга хэмжээний үеэр:
• Сарын аяны хүрээнд хийх ажлын танилцуулга
• Ажлын байранд мөрдөгдөх стандарт, дүрэм журам талаарх мэдээлэл
• Ажлын байрны эрүүл ахуй болон ажиллагсдыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах
• Ажлын байран дахь үйлдвэрлэлийн ослоос хэрхэн урьдчилан сэргийлэх нь
• Үйлдвэрлэлийн осол, Мэргэжлээс шалтгаалах даатгалын сан, түүний ашиг тус сэдвээр холбогдох байгууллагуудын мэргэжилтнүүд мэдээллүүдийг хийлээ.
Нээлтийн арга хэмжээний үеэр хамгаалах хувцас, багаж хэрэгслийн үзэсгэлэн зохион байгууллаа.

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 1736799

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар