• Төрийн албаны салбар зөвлөл

  • -

  • Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт

2015 оны 2

..буцах

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 1737908

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар