• Булган

  • -

  • Засаг Даргын Зөвлөлийн мэдээ

Хуудас:  1   2  ( 14 мэдээ )

Мэдээлэл

2014-01-27 17:34:23

дэлгэрэнгүй

         Мэдээлэл 2013  онд аймгийн Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлыг 37 удаа хийж давхардсан тоогоор 309 асуудал хэлэлцсэн. 2014 онд  аймгийн Засаг даргын дэргэдэх зөвлөл 2 удаа хуралдаж 26 асуудал хэлэлцэв. Үүнд:


Хуудас:  1   2  ( 14 мэдээ )

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 1586906

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар