• Булган

  • -

  • Засаг Даргын Зөвлөлийн мэдээ

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ №06

..буцах

                                                                                                                     БАТЛАВ.
                                                                                     АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА               Д.ЭРДЭНЭБАТ  

       Хурал 2014 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн  13 цагт  00  минут  аймгийн    
  Засаг даргын зөвлөлийн хурлын танхимд хуралдана.

№    Хэлэлцэх асуудал    Асуудлыг оруулах албан тушаалтан    Танилцуулах
1     Боловсролыг хөгжүүлэх “Хамтдаа хөгжье”  хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, 2014 оны төлөвлөгөө, төсвийн тухай  
2    Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангаас боловсролын салбарт хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгийн тухай    
3    Орон нутгийн өмчит “Булган Мээж” компанийн эдийн засгийн үр  ашгийн тухай     “Булган Мээж”
4    Амины орон сууцны шийдэл-барилгын материалын үйлдвэрлэлийн үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах ажлын төсвийн тухай
5    Аймгийн нөөцийн газрын  ажлын тайлан 
6    Малын бруцеллёз өвчинтэй тэмцэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2014 оны төлөвлөгөө батлуулах  
7    Мал аж ахуйн бодлого хэрэгжүүлэх 2014 оны төлөвлөгөө батлуулах, /ҮХААГ-ын ажлын нэгдсэн төсөв батлуулах/  
8    Малын удмын сангийн үндэсний төвийн Булган аймаг дах салбарын ажлын  тайлан   танилцуулах   
9    Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдах   Нутгийн иргэдийн уулзалтын төсвийн тухай   
11    2013 онд Эрүүл мэндийн байгууллагуудад хийсэн  хяналт шинжилгээ үнэлгээний дүнгийн тухай  
12      Шатар  хөтөлбөрийн тайлан , зардлын  төсвийн тухай   
13    Жудо бөхийн Хангайн бүсийн өсвөрийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион  байгуулахад шаардагдах зардал  
14    Ширээний теннисний өсвөр үеийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд тамирчдыг оролцуулах зардал 
15    Гамшгаас хамгаалах аймгийн дэд хөтөлбөрийн төсөл    танилцуулах  
16    Нутгийн иргэдтэй уулзах уулзалтанд тавих мэдээллийг танилцуулах   
17    Аймгийн шагналаар шагнуулах зарим хүмүүсийн хүсэлтийн тухай   
18    Булган аймгийн “Хүндэт”  иргэн цол олгох журмын төсөл  АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 1586910

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар