• Иргэдийн оролцоо

  • -

  • Иргэний танхим

Хуудас:  1   2  ( 11 мэдээ )

Булган аймгийн Иргэний танхимаар 2011 оны товч танилцуулга

2013-11-07 10:01:47

Аймгийн ИТХ-аас 2011 оныг “Иргэдийн оролцоо, ил тод байдлыг өргөтгөх жил” болгон заралсантай холбогдуулан ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн 20 тоот тогтоолоор эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас гаргах шийдвэр, үйл ажиллагаанд иргэдээс гаргасан санал, үзэл бодлыг тусгах, иргэдийн оролцоотойгоор хамтын шийдвэр гаргаж, шийдвэрийн хэрэгжилтийн үр нөлөөг дээшлүүлэн ажиллах үүднээс аймгийн Засаг даргын дэргэд “Иргэний танхим”-ыг байгуулан ажиллуулах шийдвэрийг гаргасан.
 Аймгийн Засаг даргын 2011 оны 02 дугаар сарын 21-ны өдрийн А/64 тоот захирамжаар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн “Эрх зүйн туслалцааны төв”-ийн үйл ажиллагаанд түшиглэн “Иргэний танхим”-ыг байгуулан ажиллуулах тухай шийдвэрийг гаргаж, танхимын засвар тохижилтонд шаардагдах хөрөнгийг Засаг даргын нөөцийн хөрөнгө, аймгийн ГХУСАЗЗ-өөс тодорхой хөрөнгүүдийг гаргаж тохижуулсан.  
Хуудас:  1   2  ( 11 мэдээ )

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 1737762

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар