• Иргэдийн оролцоо

  • -

  • Иргэний танхим

Coгтуугаар үйлдэгдэж буй гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл, бууруулах арга зам

..буцах

Аймгийн ЗДТГ-ын Хуульзүйн хэлтэс, ГХУСАЗЗ, Цагдаагийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид, иргэд хамтран хэлэлцүүлгийн зохион байгууллаа. Тус хэлэлцүүлэгт нийт 100 орчим иргэд оролцлоо.

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 1737758

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар