• Иргэдийн оролцоо

  • -

  • Иргэний танхим

ТӨРИЙН ЗАРИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГУУДААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛЖ БОЛОХ АЖЛЫН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЖАГСААЛТ

..буцах

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 1737818

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар