• Эрх зүйн актууд

  • -

  • Засаг Даргын захирамж

Хуудас:  1   2   3   4   5   6  .... ( 567 мэдээ )
А436

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2016-12-12 09:13:31

дэлгэрэнгүй

А435

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2016-12-12 09:12:10

дэлгэрэнгүй

А434

Ажлын хэсэг томилох тухай

2016-12-12 09:11:09

дэлгэрэнгүй

А433

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2016-12-12 09:09:53

дэлгэрэнгүй

А432

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2016-12-12 09:08:23

дэлгэрэнгүй

А431

Хөрөнгө гаргах тухай

2016-12-12 09:05:55

дэлгэрэнгүй

А430

Ажлын хэсэг томилох тухай

2016-12-12 09:04:51

дэлгэрэнгүй

А429

Ажлын хэсэг томилох тухай

2016-12-12 09:03:13

дэлгэрэнгүй

А428

Хөрөнгө гаргах тухай

2016-12-12 08:58:52

дэлгэрэнгүй

А427

нийтийн эзэмшлийн газрын хог хаягдлыг цэвэрлэх тухай

2016-12-12 08:57:09

дэлгэрэнгүй

А426

Ой, хээрт аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулахыг түр хориглох тухай

2016-12-12 08:53:05

дэлгэрэнгүй

А425
А424
А423
А422
Хуудас:  1   2   3   4   5   6  .... ( 567 мэдээ )

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 1815866

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар