• Эрх зүйн актууд

  • -

  • Засаг Даргын захирамж

Хөрөнгө гаргах тухай

..буцах

А\417

дэлгэрэнгүй

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 2546647

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар