ТӨРИЙН ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

..буцах

Бидний зорилго,үйл ажиллагааны чиглэл:
•Аймгийн хэмжээнд төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэн, нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг боловсронгуй  болгох чиглэлээр бодлогын зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах
•Нутгийн захиргааны боловсон хүчний бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах , тэдгээрийг сургах, давтан сургах, төрийн албанд  сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах
• Иргэдийн өргөдөл хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх  ажлыг зохион байгуулах, түүнд судалгаа шинжилгээ хийх
•Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа болон түүний ил тод байдлыг хангах, төр иргэдийн холбоог бэхжүүлэх ажлын талаар захиргааны төв болон орон нутгийн удирдлага байгууллагад мэдээллээр үйлчлэх
ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА:
 Хэлтсийн дарга Д.Алтаншагай    70342441     shagaid@yahoo.com
Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан  мэргэжилтэн Ч.Баттуяа  0342441     battuya_ch@yahoo.com
Төрийн захиргааны асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн  Б.Оюунбилэг   70342441     b_oyunaa999@yahoo.com 
Мэдээлэл сурталчилгаа, өргөдөл хүсэлт хариуцсан  мэргэжилтэн   О.Ундрах    70342565    Undra_0622@ yahoo.com
Аймгийн Засаг даргын нарийн бичиг     Ч. Энхтуул     70342565     Tuul_chuuka@yahoo.com
Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч     Г. Уранчулуун     70342946     G.uran@yahoo.com        
Мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн  Ч. Гансүх  70342946     ch_gansvx@ yahoo.com

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 1737805

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар