ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

..буцах

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТСИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Тус хэлтэс нь 2008 онд Засгийн газрын 2008 онд 67 дугаар тогтоолын дагуу эдийн засгийн голлох салбар болох байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэл үйлчилгээ, худалдаа, газрын харилцаа, аялал жуучлал, дэд бүтэц хот байгуулалт, архитектур төлөвлөлт зэрэг асуудлаар аймгийн хэмжээний бодлого хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжилтийг зохицуулах чиг үүрэгтэй Хөгжлийн бодлогын хэлтэс нэртэйгээр зохион байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж байна Эрхэм зорилго

Улс болон бүс нутгийн хөгжлийн чиг хандлага, аймгийн эдийн засаг, хүний хөгжлийн чадавхи, байгалийн баялаг, түүхий эдийн нөөцөд тулгуурлан салбарын хөгжлийн үндсэн бодлогыг тодорхойлон хэрэгжүүлэх замаар аймгийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн таатай нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршино.

Хэрэгжүүлэх үндсэн чиг үүрэг:

  • Салбарын хэмжээнд хэрэгжиж буй хууль тогтоомж, Засгийн газрын болон Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж, аймгийн эдийн засгийг хөгжүүлэх бодлого, чиглэлийг тодорхойлох, хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын үйл ажиллагааг уялдуулан зохион байгуулах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, дүн шинжилгээ хийх
  • Байгалийн нөөц, газар, түүний баялгийг хамгаалах, экологийн хувьд үр ашигтай эдийн засгийн өсөлтийг хангах талаар төр засгийн газраас баримтлаж буй бодлого, шийдвэрийг аймгийн хэмжээнд хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн бодлого арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжилтийг зохион байгуулах.
  • Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээг эрчимтэй хөгжүүлж, ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулах орчин бүрдүүлэх
  • Малын чанар, үүлдэр угсааг сайжруулах, газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэх, боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжих замаар аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний өсөлтийг хангах
  • Хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр бүрэн хангаж, чанар, эрүүл ахуйн аюулгүй байдлыг сайжруулах

Албан хаагчийн нэр

Албан тушаалын нэр

Харилцах утас

Цахим шуудангийн хаяг

1

А.Ганболд

Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

99673636

amarganbold@yahoo.com

2

Д.Буманбаяр

Газрын харилцаа, байгаль орчны бодлого төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

98115589

99136999

dbumanbayar@yahoo.com

3

И.Бадамханд

Хот байгуулалт, дэд бүтцийн бодлого төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

99849430

Bulgan_badan@yahoo.com

4

Г.Бадамсүрэн

Хөдөө аж ахуйн бодлого төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

99734444

badaash@yahoo.com

5

Ч.Оюун-Эрдэнэчимэг

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний бодлого төлөвлөлт, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

99097653

Oyun_ech@yahoo.com

6

Г.Баасанжаргал

Эдийн засгийн бодлого, төлөвлөлт, хариуцсан мэргэжилтэн

99284185

Baska_0721@yahoo.com

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 1737848

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар