Хууль зүйн хэлтэс

..буцах

Зорилго, зорилт
Аймгийн Засаг даргад эрх зүйн өндөр мэргэжлийн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлж, орон нутаг дахь хууль зүйн ажил үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд оршино

Хэлтсийн үндсэн чиглэл

 Тус хэлтэс нь нутгийн захиргааны байгууллагын шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг хянаж, санал дүгнэлт өгөх, нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээний шийдвэрийн төсөлд нөлөөллийн шинжилгээ хийлгэх, олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, хууль тогтоомжийн бүртгэл лавламжийн сан бүрдүүлж иргэд байгууллагыг хүчин төгөлдөр хууль тогтоомжийн лавлагаа мэдээллээр хангах, эрх зүйн албан болон албан бус суралт сурталчилгааг зохион байгуулж хууль зүйн анхан шатны тусламж үйлчилгээг үзүүлэх, хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, нэгтгэн мэдээллэх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг бодлогын зохицуулалтаар хангах, яамны харъяа орон нутгийн байгууллагуудыг арга зүйн удирдлагаар хангах, хуулийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг уялдуулан зохицуулах зэрэг үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг.

Булган аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын
Хууль зүйн хэлтсийн ажилтнуудын товчоо

Ажилчид

Дарга нар
Т.Загд/1979-1980/
С.Цагаан/1980-1985/
Г.Батмөнх/1985-1990/
Ё.Ринзан/1990-1992/
П.Төмөрбаатар/1992 он/
Д.Батчулуун/2000-2003/
П.Хишигдаваа/2003 оноос одоог хүртэл/
Хуулийн зөвлөх, кодификаторч
Д.Сосорбарам /1979-1981/
М.Даваасүрэн/1981-1987, 1993-1999/
М.Найдан/1987-1991/
П.Төмөрбаатар/1993-1993/
П.Ууганцэцэг/2000.09-2000.12/
П.Хишигдаваа/2000.12 сараас одоог хүртэл/
Кодификаторч
Л.Чулуунцэцэг/1989-1998/
Ш.Даариймаа/1999-2001/
П.Ууганцэцэг/2001-2004/
Б.Мөнхбаяр/2004-2008/
Б.Бадарч/2008-2010/
Д.Мөнхсайхан/2010-одоог хүртэл/
Эрх зүйн сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн
Б.Мөнхбаяр/2006-2010/
Б.Бадарч/2010-2011/
Б.Одхүү/2011 оноос/

Албан тушаал

П.Хишигдаваа - Хэлтсийн дарга
утас: (7034-2344)
и-мэйл: Khish_pn@yahoo.com
Б.Одхүү - Эрх зүйн сургалт сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн
утас: 7034-2225
и-мэйл: Odkhuu_badarch@yahoo.com

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 1737834

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар