Архивын тасгийн танилцуулга

..буцах

Булган аймгийн төрийн архивын эрхэм зорилго: Булган аймгийн бичиг соёл, түүхийн эрдэнэсийн сан болсон архивын баримт , тоон мэдээллийг эрчимжүүлж нэвтрүүлэх, архивын баримтыг хадгалах, хамгаалах, сэргээн засварлах , хальж гарсан баримт бичгийг судлан баяжуулах, түүнийг эрдэм шинжилгээний эргэлтэнд оруулах, олон нийтэд сурталчлах, хойч үедээ өвлүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулахад оршино.
Төрийн архивын тасгийн үндсэн чиг үүрэг:
1.Түүх, эрдэм шинжилгээний ач холбогдолтой баримтыг цуглуулах, сан хөмрөгөө нөхөн бүрдүүлэх
2. Баримтыг зохих горимын дагуу хадгалах
3.Тоо бүртгэл хөтлөх, эрдэм шинжилгээ, мэдээлэл лавлагааны сан байгуулах
4.Архивын баримтыг нийгмийн хэрэгцээнд ашиглуулах
5. Байгууллага, иргэдэд мэдээллээр үйлчлэх
Архивын тасгийн ажилчдын танилцуулга
1    Архивын тасгийн дарга    М.Саруулзам    99348044    Ase_aduut@yahoo.com
2    Сан хөмрөгийн эрхлэгч    Э.Болорзул    94075732    Proxy08@yahoo.com
3    Архивч, сэлбэн засагч    Ч.Сугар    89002664    Sygar_Lbs@yahoo.com
4    Гэрээт операторч    Ж.Эрдэнэтуяа    99882465    Tuya_letter@yahoo.com
5    Гэрээт операторч    Б.Хонгорзул   99663703
6    Гэрээт операторч    Г.Мөнхжаргал    91197581    Mjg_86@yahoo.com
7    Гэрээт операторч    Ш.Мөнхжаргал    99236440    Tulga_muugii@yahoo.com
8    Гэрээт операторч    Э.Нямсүрэн    99810853    Nc_85@yahoo.com
САН ХӨМРӨГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
     Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Хууль зүйн хэлтсийн дэргэдэх Төрийн архив нь 1957 онд СНЗ-ийн 92/66 тогтоолоор анх байгуулагдсан бөгөөд анхны даргаар нь Л.Дорж ажиллаж байсан. 2014 оны байдлаар Булган аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа  төрийн болон төрийн бус байгууллага аж ахуйн нэгж, хувь хүмүүсийн 22.000 орчим баримт хадгалагдаж байна. Хөмрөг үүсгэгч байгууллагуудын баримтын оны хязгаарыг авч үзвэл 1938-2009 оныг хамарч байгаа бөгөөд тогтоол, захирамж, тушаал, шийдвэр болон ажилтануудын цалингийн цэс нийт баримтын 80 хувийг эзэлдэг. Эдгээр баримтаас гадна барилгын болон гэрэл зураг, ойн баримтат кино хадгалагдаж байна. Тасгийн даргаар М.Саруулзам, Сан хөмрөгийн эрхлэгчээр Э.Болорзул, Архивч, сэлбэн засагчаар Ч.Сугар, Гэрээт операторууд Ц.Одбаатар, Ж.Эрдэнэтуяа, Ш.Мөнхжаргал, Г.Мөнхжаргал, Э.Нямсүрэн гэсэн 8 орон тоотой ажиллаж байна.

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 1741338

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар