• Төрийн албаны салбар зөвлөл

  • -

  • Төрийн албан хаагчийн бүрэлдэхүүн хөдөлгөөний тайлан

Хуудас: ( 0 мэдээ )
Хуудас: ( 0 мэдээ )

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 1861462

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар