• Тендер

  • -

  • Үр дүн

Хуудас:  1   2  ( 15 мэдээ )

БУЛГАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2014 ОНЫ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

2014-08-29 11:27:03

Дэлгэрэнгүй

БУЛГАН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБАНЫ 2014 ОНЫ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

Булган аймгийн Худалдан авах ажиллагааны албаны хагас жилийн бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын мэдээ

2014-07-01 14:41:07

Дарж харах

Үр дүн

Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгө орулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэжмээнд тусгагдсан аймгийн Ойн санд хортноос хамгаалах гэрлэн урхи тавих

2014-03-07 11:08:56

Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгө орулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэжмээнд тусгагдсан аймгийн Ойн санд хортноос хамгаалах гэрлэн урхи тавих ажлыг гүйцэтгэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын нийт төсөвт өртөг нь 48 750 000 төгрөг батлгадсан. ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 33-р зүйлд заасан харьцуулалтын аргаар зарлагдсан. Үнийн санал авах урилгыг 2014 оны 02 сарын 11-ны өдөр зарлаад 2014 оны 02 сарын 18-ны өдрийн 10 цаг 00 минутаас өмнө хүлээн аваад 2014 оны 02 сарын 18-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад нээсэн. Тендер хүлээж авах эцсийн хугацаанд багтаж Улаанбаатар хотын “Ирээдүй Трейд” ХХК үнийн санал ирүүлсэн. “Ирээдүй трейд” ХХК нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27.3-д “тендер нь энэ хуулийн 27.1-д заасан бүх нөхцөлийг нэгэн зэрэг хангасан бол шаардлагад нийцсэн тендер гэж үзнэ” гэсэн шаардлагыг хангасан тул гэрээ байгуулах боломжтой болсон.

дэлгэрэнгүй ..

Булган хотын хог ангилан ялгах цехэд агуулахын барилга барих ажлыг гүйцэтгэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер шалгаруулалтын үр дүн

2014-03-07 10:13:48

Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээнд тусгагдсан Булган хотын хог ангилан ялгах цехэд агуулахын барилга барих ажил 2014 оны 02 сарын 04-ны өдөр зарлаад 2014 оны 02 сарын 12-ны өдөр 10 цаг 00 минутаас өмнө тендер хүлээн аваад 10 цаг 30 минутад нээсэн. Энэ тендер шалгаруулалтад “Нэрст” ХХК, “Ачуут од” ХХК, “ДБЧЭ” ХХК, “Цонхот” ХХК-иуд материал ирүүлсэн. Үнэлгээний хороо хуралдаад “Цонхот” ХХК-г “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 27.3-д “тендер нь энэ хуулийн 27.1-д заасан бүх нөхцөлийг нэгэн зэрэг хангасан бол шаардлагад нийцсэн тендер гэж үзнэ” гэсэн шаардлагыг хангасан тул гэрээ байгуулах боломжтой болсон.

дэлгэрэнгүй ..
Хуудас:  1   2  ( 15 мэдээ )

Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 1736740

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар