• Булган

  • -

  • Зар мэдээ

ММНБИ-ийн Булган салбар

..буцах

ММНБИ-ийн Булган  салбар нь Нягтлан бодох бүртгэлийн хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор аймгийн Санхүү төрийн сангийн хэлтэстэй хамтран “Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох сургалт”-ыг 2014 оны 04-р сарын 24-ны өдрөөс 05-р сарын 03-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа.

 “Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох” сургалтанд Аудитын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан 20  нягтлан бодогч хамрагдав. Сургалтыг ММНБИ-ийн багш Түвшинбаяр  удирдан явууллаа. 

Тус салбарын удирдах болон хяналтын зөвлөлөөс сургалтанд хамрагдсан нягтлан бодогчдын дунд “Цогц бодлого”, “Мэдээлэл технологи”, “Ёс зүйн”-н сургалт, шалгалтыг   2013 оны 05-р сарын 04-06-ны өдрүүдэд зохион байгуулж,  дундаж оноо 82,9 хувьтай байна.

Одоогийн байдлаар сорилын шалгалтанд тэнцсэн болон өмнө нь хөнгөлөлттэй байсан нийт 29 нягтлан бодогч,шинжээч, улсын байцаагч нар Сангийн сайдын 2012 оны 05-р сарын 30-ны өдрийн 133 тоот тушаалын дагуу  дараагийн эрх олгох 5 шалгалтанд орох эрх аваад байна.

Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх олгох шалгалтыг  2014 оны 05-р сарын 09-10-ны өдрүүдэд аймгийн Санхүү төрийн сангийн хэлтэс болон Улсын комисстой хамтран зохион байгуулах хуваарийг батлан гаргаад байна.


МЭРГЭШСЭН НЯГТЛАН БОДОГЧИЙН ЭРХ ОЛГОХ 

                                 Хуваарь

05сарын 09-нд


Та хэл бид хүргэе 7034-7034

Ил тод байдал

Санал асуулга

1. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагааны үнэлгээ

Үр дүнг харуулах

Вэб холбоос

Хандалт: 2117631

© 2013 он Булган аймгийн Засаг Даргын Тамгын газар